Luisterwijze
Keizerstraat 40
5711 TX Someren

contact@luisterwijze.nl
+31(0)6 14 90 11 11

KvK : 71677038
BTW : NL001847245B86

 

 

Privacyverklaring Luisterwijze.

Luisterwijze, gevestigd te Someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Luisterwijze verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Luisterwijze (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en  telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over je activiteiten op mijn website;
• Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen;
• Internetbrowser en apparaat type;
• Bankrekeningnummer;
• Burgerservicenummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel:
Luisterwijze verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of het aanmelden voor een cursus of iets dergelijks. Luisterwijze verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een overeenkomst die je met Luisterwijze hebt gesloten.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
Luisterwijze verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om je betaling af te kunnen handelen;
• Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te verzenden;
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
• Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
• Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Luisterwijze bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Luisterwijze verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Luisterwijze een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Luisterwijze blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Luisterwijze gebruikt technische, functionele en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
• Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luisterwijze;
• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Luisterwijze een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die Luisterwijze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@luisterwijze.nl. Luisterwijze reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Luisterwijze neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@luisterwijze.nl.